Gå til innholdet

MÅLTAKING OG MONTERING AV BENKEPLATER

Måltaking
For å få det absolutt beste resultatet, anbefales det at Steinriket utfører dette. Kontrollmåling er et nøyaktig og ofte tidkrevende arbeid. Det er en fordel om sluttkunden er til stede dersom det skulle oppstå spørsmål som må avklares.  

Transport
Platene transporteres på stabilt underlag, eller helst på kant, frem til monteringsplassen. Er det tatt ut hull for vask/ komfyr etc. må man være ekstra forsiktig. Slik utskjæring svekker platene. Derfor blir det vanligvis skåret spor i undersiden og det limes i forsterkning ved slike uttak.
 
Montering
Det er viktig at underlaget (skapskrogene) er nøye avrettet. Platene legges oppå skapskrogene og justeres i forhold til vinkler og hjørne sammenføyninger. Ved eventuelle tykkelse forskjeller / små avvik på høyder, rettes dette opp ved å legge tynne shims av stål mellom skrog og steinplate slik at oversiden på de forskjellige platene ligger likt. Deretter blir alle skjøter maskert og fuget.

Forespørsel skjema

Last ned PDF fil

Praktisk informasjon ved kjøp av harde benkeplater

Last ned PDF fil
Lukk skjema

Kontakt oss

Ditt navn: 
E-post: 
Beskjed: