kr 995

Ornamentets størrelse kan tilpasses det
som passer best på gravstein modellen.

Prisen inkluderer hugget ornament malt med lakk.