kr 995

Ornamentets størrelse kan tilpasses det
som passer best på gravsteinen.

Prisen inkluderer hugget / sandblåst
ornament malt med lakk.