kr 1.575

Ornamentets størrlse kan tilpasses
det som passer gravsteinmodellen.

Pris inkluderr ornament hugget
og malt med lakk.