kr 1.890

Ornamentets størrelse kan tilpasses det
som passer best på gravstein modellen.

Prisen inkluderer hugget / sandblåst
ornament malt med lakk.