kr 1.150

Ornamentet kan hugges i den størrelse
som passer best på gravstein modellen.