Siden vi startet i 1881 har vi gledet oss over å bearbeide og foredle norsk stein til bygningsstein, monumenter og til interiør og benkeplater.

Vårt mål er å være en ledende produsent og leverandør av produkter i stein og andre harde materialer. Skreddersøm av avanserte design, former og overflater er vår spesialitet. Steinriket har investert i moderne produksjonsutstyr der produksjonen baseres på digital informasjon og beskrivelser blant annet ved kontrollmåling ved bruk av lasere.

Våre erfarne steinhoggere sikrer etterkontroll og kvalitet på produktene våre, og lager de formene og overflatene som selv ikke de mest avansert maskiner kan utføre.

Vi har stor fokus på å være en god rådgiver både mht. design og materialvalg.

Kundene våre er privatkunder, kjøkkenforhandlere, anleggsgartnere, offentlige innkjøpere samt entreprenører.

Har du en konkret beskrivelse av hva du etterspør, eller bare en ide’ eller skisse til hva du kunne tenke deg, så bidrar vi gjerne til å realisere dine ønsker og ambisjoner.

«Skreddersøm er vår spesialitet»

Frode Johansen

Frode Johansen

Salgssjef

Stella Gustavsen

Selger / Rådgiver

Isabel Veglo Hamer

Salgs-/ Markedsansvarlig

Martin Ramm

Martin Ramm

Kundekontakt gravstein agenter

Thor Gjøran Lindgren

Thor Gøran Lindgren

Montør ansvarlig benkeplater

Morten Larsen

Morten Larsen

Ansvarlig – gravstein produksjon

Ann Kristin Lillevik

Ann Kristin Lillevik

Økonomi og regnskaps ansvarlig

Olav Veglo

Olav A. Veglo

Arbeidende styreleder / Eier

Robin Skovly

Robin L. Skovly

Daglig leder / CEO