Fossil
EternalDesertSilver

Kjøkken & bad

STEINRIKET har lange tradisjoner i å lang erfaring med produksjon av benkeplater i granitt, marmor, kvarts (Silestone / Caesarston) og keramisk materiale (Dekton / Laminam).

Platene produseres på CNC styrte maskiner som blir overvåket av erfarne operatører. Kanter sages og freses med diamantverktøy, og hull skjæres ut med vannjet med 4800 bar trykk. Vi har den håndverksmessige erfaring og kompetanse som skal til for sikre den absolutte kvalitet på overflater og tilpasning.

  • Vi har et meget høyt fokus på finish!
  • Meget gunstige leveringstider
  • Kjente og sterke merkenavn med god kvalitet
  • Meget konkurranse dyktige priser
  • Egne montører med god erfaring

«Skreddersøm» er vår spesialitet!

NATURSTEIN, KVARTS og KERAMISK MATERIALE –
et naturlig valg

Harde benkeplater i naturstein, kvarts og keramisk materiale har egenskaper, som gir kjøkkenet og badet et unikt og eksklusivt utseende og er en god investering som vil vare i mange år fremover.

Steinrikets omfattende utvalg av materialer, farger, mønstere og overflater gør det mulig å finne design-løsninger som tilfredsstiller alle ønsker og behov.

Produksjon av benkeplater i harde materialer er krevende, men i Steinriket er kvaliteten på den ferdige produktet mht. overflate, hull og kanter det aller viktigste.

Steinriket har en avansert maskinpark og erfarne steinhuggere som sikrer den ypperste kvalitet og finish på produktene.

 Benkeplate brosjyren

NYTTIGE OG VIKTIGE FORUTSETNINGER
FOR EN VELLYKKET PRODUKSJON OG MONTERING

Gå alltid igjennom og fyll innforespørsel skjema ved forespørsel og ordre på harde benkeplater.

Granitt og annen naturstein har naturlige variasjoner i farge og mønster, og enkelte steintyper er mer åpne enn
andre (synlige porer). Marmor og kalkstein/ sandstein er ømtålige for «sure» og/ eller  fargesterke væsker.
Flekker kan være vanskelige å fjerne på disse steintypene.

Benkeplater i naturstein kan leveres med polerte og noen tilfeller også med matte overflater.
Polerte overflater er svært enkelt å vedlikeholde. Matte overflater kan være mer utfordrende mht. daglig
vedlikehold og rengjøring. Regelmessig impregnering av granittplater forenkler daglig rengjøring av disse.

For å kunne oppnå  et 100% resultat må underskapene være  i ”flukt” og i vater før montering av plater.
Eventuelle nødvendige justering av høyder eller kutting av vinduslister eller andre «hindringer» vil bli utført mot tillegg i prisen.

Skrog må være endelig plassert før kontrollmåling. Flytting eller annen endring/ justering av underskap må ikke skje
etter at endelig oppmåling er gjennomført. Endringer kan medføre at plater må produseres på nytt for
kundens regning. Kan platene «justeres» på stedet, etter endrede  forutsetninger, utføres dette på timepris.

Vasker og koketopper plasseres normalt midt i skrogdelen. Ønskes avvik fra dette må dette fremgå ved forespørsel eller ordre.

Ved montering av vask eller koketopp kan Steinriket gjøre mindre tilpasninger av fram og bakkant på skapskrog.
Større endringer og tilpasninger utføres mot tillegg i prisen.

Ved platelengder ut over makslengder eller hullbredder >600 mm må angivelse av ønsket sted for deling av platen oppgis på skisse som sendes sammen med forespørsel skjema.
Skjøter bør plasseres ved skrogsider. Er ikke forslag/ ønske om plassering av skjøt angitt, vil Steinriket plassere skjøt
der dette er mest hensiktsmessig i forhold til  transport, montering og daglig bruk.

Steinrikets montering av koketopper inkluderer ikke VVS eller elektriker arbeid.

Ønskes fuging mot vegg bak benkeplate kan dette bestilles. Vær oppmerksom på at det kan være begrenset mulighet for fuging mot enkelte veggoverflater / belegg (f.eks. matt maling, tapet og paneler).

Demontering av ”gamle” benkeplater kan avtales. Vann og avløp må da være frakoblet.

For å sikre at  levering og montering kan skje sikkert og effektivt, må det være plass til parkering av monteringsbil og innbæringsområdet ryddet for snø og is. Må montører returnere uten å få gjennomført leveransen vil ekstra kostnader
bli fakturert.

Det tas alltid forbehold om det kan benyttes kran for å  kvalitetssikre/ forenkle montering.

Se Steinrikets Generelle Salgs– og Leveringsbetingelser på våre hjemmesider.