Kontrollmåling

For å få det absolutt beste resultatet, anbefales det at Steinriket utfører dette. Kontrollmåling er et nøyaktig og ofte tidkrevende arbeid. Det er en fordel om sluttkunden er til stede dersom det skulle oppstå spørsmål som må avklares.

Transport

Platene transporteres på stabilt underlag, eller helst på kant, frem til monteringsplassen. Er det tatt ut hull for vask/ komfyr etc. må man være ekstra forsiktig. Slik utskjæring svekker platene. Derfor blir det vanligvis skåret spor i undersiden og det limes i forsterkning ved slike uttak.

Montering

Det er viktig at underlaget (skapskrogene) er nøye avrettet. Platene legges oppå skapskrogene og justeres i forhold til vinkler og hjørne sammenføyninger. Ved eventuelle tykkelse forskjeller / små avvik på høyder, rettes dette opp ved å legge tynne shims av stål mellom skrog og steinplate slik at oversiden på de forskjellige platene ligger likt. Deretter blir alle skjøter maskert og fuget.

Nyttige og viktige forutsetninger for en vellykket produksjon og montering

 • Gå alltid igjennom forespørsel skjema ved forespørsel og ordre på harde benkeplater.
 • Forespørsel skjema og mer utførlig informasjon for bestilling av benkeplater kan lastes ned fra Steinrikets hjemmesider – www.steinriket.no – Send alltid et utfylt skjema sammen med din forespørsel eller ordre.
 • Granitt og annen naturstein har naturlige variasjoner i farge og mønster, og enkelte steintyper er mer åpne enn andre (synlige porer). Marmor og kalkstein/ sandstein er ømtålige for «sure» og/ eller fargesterke væsker. Flekker kan være vanskelige å fjerne på disse steintypene.
 • Benkeplater i naturstein kan leveres med polerte og noen tilfeller også med matte overflater.
  Polerte overflater er svært enkelt å vedlikeholde. Matte overflater kan være mer utfordrende mht. daglig vedlikehold og rengjøring. Regelmessig impregnering av granittplater forenkler daglig rengjøring av disse.
 • For å kunne oppnå et 100% resultat må underskapene være i ”flukt” og i vater før montering av plater.
  Eventuelle nødvendige justering av høyder eller kutting av vinduslister eller andre «hindringer» vil bli utført mot tillegg i prisen.
 • Skrog må være endelig plassert før kontrollmåling. Flytting eller annen endring/ justering av underskap må ikke skje etter at endelig oppmåling er gjennomført. Endringer kan medføre at plater må produseres på nytt for kundens regning. Kan platene «justeres» på stedet, etter endrede forutsetninger, utføres dette på timepris.
 • Vasker og koketopper plasseres normalt midt i skrogdelen. Ønskes avvik fra dette må dette fremgå ved forespørsel eller ordre.
 • Ved montering av vask eller koketopp kan Steinriket gjøre mindre tilpasninger av fram og bakkant på skapskrog. Større endringer og tilpasninger utføres mot tillegg i prisen.
 • Ved platelengder ut over makslengder eller hullbredder >600 mm må angivelse av ønsket sted for deling av platen oppgis på skisse som sendes sammen med forespørsel skjema.
 • Skjøter bør plasseres ved skrogsider. Er ikke forslag/ ønske om plassering av skjøt angitt, vil Steinriket plassere skjøt der dette er mest hensiktsmessig i forhold til transport, montering og daglig bruk.
 • Steinrikets montering av koketopper inkluderer ikke VVS eller elektriker arbeid.
 • Ønskes fuging mot vegg bak benkeplate kan dette bestilles. Vær oppmerksom på at det kan være begrenset mulighet for fuging mot enkelte veggoverflater / belegg (f.eks. matt maling, tapet og paneler).
 • Demontering av ”gamle” benkeplater kan avtales. Vann og avløp må da være frakoblet.
 • For å sikre at levering og montering kan skje sikkert og effektivt, må det være plass til parkering av monteringsbil og innbæringsområdet ryddet for snø og is. Må montører returnere uten å få gjennomført leveransen vil ekstra kostnader bli fakturert. Det tas alltid forbehold om det kan benyttes kran for å kvalitetssikre/ forenkle montering.
 • Se Steinrikets Generelle Salgs– og Leveringsbetingelser på våre hjemmesider – www.steinriket.no

NB:

Sluttkunde kan få inntil 25 års garanti på Silestone og Dekton plater ved registrering på https://www.cosentino.com/no-no/garanti/.

Garanti forutsetninger:
* Kjøpsbevis må dokumenters av sluttkunde.
* Garantien er gyldig, etter registrering på nett, innen 6 måneder etter kjøpsdatoen.
* Garantien dekker ikke monterings- eller installasjons defekter, siden dette ikke utføres av Cosentino.