BYGNINGSSTEIN I GRANITT

Steinriket produserer bygningsstein i kortreist norsk granitt til alle typer prosjekter.

Produksjonen skjer med en moderne maskinpark med CNC-maskiner, kantsager. flamme-/ prikkemaskin og vannjet. Steinhoggerne har inngående kompetanse og lang erfaring til å forme alle typer design.

Arkitekter og landskapsarkitekter er viktige samarbeidspartnere for STEINRIKET i ambisjonen om å stimulere til økt bruk av norsk granitt.

Steinriket er en fleksibel og markedsorientert produsent og leverandør av natursteins produkter, og bistår derfor gjerne som rådgiver i både utviklings- og gjennomføringsfasen i nye og eksisterende prosjekter.
Steinriket baserer mye av sin produksjon og bearbeiding av  nordiske granitter, men har også til enhver tid et stort lager av steinblokker i steintyper fra andre deler av verden.

Noen av Steinrikets prosjekter:

  • Den norske Opera – Fasade Støren Granitt
  • Nidarosdomen – Benker og belegg i granitt
  • Ritz Hotel London – Fasade i Iddefjord Granitt
  • Avaldsnes – Belegg og fasader i Ice Green
  • St. ‘Olavs Hospital – Belegg i Masi- kvartsitt
  • Kulturtorget Tønsberg – Belegg i Larvikitt
  • Strømsø torg Drammen – Belegg i Larvikitt
  • Larvik torg – Belegg i Larvikitt
  • Feiring Bruk hovedkontor – Fasade i Larvikitt 
BROSJYRE BYGNINGSSTEIN 2021 ENDELIG) (140921)

 

Last ned