Kvalitet

Steinriket har sitt huggeri og produksjon i Tjodalyng ved larvik, og ligger midt mellom steinbruddene for Lys og Mørk Larvikitt. Blokk velges ut av våre erfarne steinhuggere direkte i steinbruddet.
Blokker av andre steinsorter leveres av renommerte blokk leverandører som Steinriket har samarbeidet med gjennom lang tid.

  • Steinrikets produksjon er moderne og automatisert, med CNC-maskiner og helautomatiske kantsager som sikrer stor nøyaktighet.
  • Steinhuggerne som utfører håndarbeid, finish og sluttkontroll, har lang erfaring og høy kompetanse i bearbeiding av naturstein.
  • All produksjon er basert på CAD-tegninger, og hele administrasjonen i Steinriket er digitalisert og papirløs fra ordre via produksjon til levering.
  • Steinriket er opptatt i miljø, og har i 2019 investert i et avansert anlegg for rensing og gjenbruk av produksjonsvann. Renseprosessen baseres på teknologi fra Nordsjøen der produksjonsvann går igjennom sykloner som tar ut partiklene i vannet.
  • Dessverre er svinnet på blokker som går gjennom produksjonen betydelig. All overskuddsstein fraktes bort og deponeres i offentlig godkjente deponier.
  • Steinriket er opptatt av sikkerheten for de ansatte, og har høy fokus på HMS-opplæring og bruk av foreskrevet HMS utstyr.
  • Steinriket har en årlig gjennomgang av alt løfteutstyr.

Kapasitet

Steinrikets samlede kapasiteter på produksjon av bygningsstein er svært påvirket av kompleksitet i overflater og design.

Som eksempel er vår leveringsevne på heller i tykkelse 5cm – 15cm med flammet overflate er ca. 150 m2 pr. uke pr. skift.

EPD241