Steinrikets kunder er arkitekter, entreprenører, private og det offentlige.

Steinriket konsentrer seg om å levere «skreddersøm» i granitt. I større prosjekter er det ofte en miks av importert stein og lokal produsert stein.

Steinriket driver ikke med import av stein, og er derfor ofte underleverandør av stein i store prosjekter. I prosjekter der det kun etterspørres norsk kortreist Granitt eller Syenitt er Steinriket en selvfølgelig direkte anbyder.

Ta kontakt med oss om du etterspør norsk kortreist stein.

Steinriket har fagkompetansen til å komplettere og erstatte stein som kanskje ble laget generasjoner tilbake. Ett eksempel på det er jobben Steinriket fikk med å erstatte store deler av søylene på arkaden på Ritz Hotel i London.
Fasaden på Ritz hotell i London ble i begynnelsen av 1900-tallet bygget i Iddefjords-granitt. Store deler av arkaden måtte nå erstattes, da innvendig korrosjon i armeringen i søylene forårsaket sprekker i granitten.
Stein-elementene i søylene ble formet og overflater kopiert stein for stein, og arbeidet pågikk ved huggeriet i mer enn 2 år.