Det finnes en rekke alternativer for valg av skrift og ornamentering på gravstein. Er du usikker på hva du skal velge har vi erfarne rådgivere som gjerne hjelper deg å komme frem til en helhetlig utforming.

Ta kontakt med oss på 33 15 64 64 eller på kontakt@steinriket.no.

Råd og anbefalinger ved valg av skrift og ornamenter på gravstein.

Valg av skrifttype
Når det velges skrifttype på gravstein er det noen som kun ønsker navn og dato, mens andre også ønsker å inkludere minneord. Det peneste resultatet på gravsteinen får du når det er samme farge på skrift og eventuelt ornament. For et godt resultat er det derfor viktig å tenke på gravsteinens farge og steintype før skriftens font og farge velges.

Utforming av skrifttype
Du kan selv velge fonten til gravsteinen. Skriften kan være inngravert, ha løse bronsebokstaver eller sammenhengende tekst.
Vi kan også utforme avdødes egen håndskrift på gravsteinen.

Her er noen av de mest brukte skrifttypene:

Vi anbefaler følgende fargevalg på skrift

Lys stein: Sort lakk.

Mørk og rød stein: Gull, grå-, hvit- og sølvlakk.

Ekte gull Bladgull egner seg best brukt på gravsteiner med polerte overflater.

Bronsebokstaver

Det finnes et utvalg av ulike typer bronsebokstaver.

Vi anbefaler vi følgende type bronsebokstaver for et godt resultat:

Lys stein: Vanlige bronsebokstaver.

Rød stein: Vanlige eller gullforgylte bokstaver.
Mørk stein: Gullforgylte bronsebokstaver.

Ved bruk av gullforgylte bronsebokstaver, bør også eventuelt ornamentikk være gullforgylt.