Prosjekt info

Ritz hotel i London ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet.

Til søylegangen på framsiden av hotellet ble det brukt Iddefjords granitt, som i sin helhet ble hugget i steinbruddene ved Iddefjorden.

Dessverre ble mange av steinelementene i søylene etter hvert skadet av rustsprenging i stålet som steinen ble satt rundt.

Steinriket fikk oppdraget å produsere kopier av steinelementer som måtte byttes ut.

3-D tegninger av elementene ble sendt til Norge, og Steinriket hugget eksakte kopier. Mange ulike steinhuggere hadde deltatt i produksjonen av elementen og de hadde sin egen «signatur» og måte å prikke overflaten. Dette ble også kopiert for hver stein som steinriket hugget.

Prosjektet pågikk i mer enn 2 år, og noe av restaureringsarbeidt ble også utført av Steinriket på plass i London.