Prosjekt info

Minnesmerke med navn på falne russiske soldater under andre verdenskrig. Monumentene er produsert i Iddefjords Granitt. Overflatene er håndprikket, og navn er sandblåst med opphevet skrift. Prosjektet er utført for Oslo Kommune på Vestre Gravlund.