Prosjekt info

De fleste kjenner til diskusjonen om det skulle brukes lys norsk granitt fra Rennebu, eller marmor fra Italia på fasadene på det nye opera-bygget.

Nordveggen og strandkanten ble til slutt besluttet levert i Rennebu granitt (Ice Green).

Ice Green er en hvit tonalitt, eller enda mer bestemt, en trondhjemitt.  Trondhjemitt er en lys jernfattig tonalitt bestående av mineralene plagioklas, kvarts og biotitt, og er utbredt i den kaledoIce Green er en hvit tonalitt, eller enda mer bestemt, en trondhjemitt.